Hoe is elektrische distributie veilig?

Elektrische distributie is slechts de laatste stap in de overdracht van elektrisch vermogen van het hoofddistributiesysteem naar individuele klanten; het levert ook stroom naar verschillende locaties in het gebouw. De belangrijkste rol die een stroomverdeler speelt bij het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening, is het filteren van mogelijke schadelijke effecten van elektrische hoogspanningsstroom. Stroomverdeling werkt samen met het centrale stroomcontrolepaneel en andere relevante systemen om ervoor te zorgen dat de maximale hoeveelheid elektriciteit door de klanten wordt gedistribueerd en gebruikt.

Aangezien hoogspanningsvermogen ernstig letsel en zelfs de dood kan veroorzaken, is het absoluut noodzakelijk dat alle personen die omgaan met of werken in de buurt van hoogspanningsvermogen passende voorzorgsmaatregelen nemen. De distributie van elektriciteit wordt op verschillende manieren uitgevoerd, onder meer door middel van draden die de verschillende stations met elkaar verbinden. Meestal laat het hoofdverdeelbord alleen bepaalde mensen toe om aan de hoogspanningscircuits te werken vanwege de mogelijke gevaren.

Om de hoogspanningssystemen veilig te houden, hebben ze filters nodig. Deze filters staan ​​in direct contact met de elektriciteit, dus zelfs als ze niet regelmatig worden schoongemaakt, kunnen ze de elektriciteitsstroom beïnvloeden. Een effectief filter zorgt ervoor dat schadelijke effecten van de elektriciteit niet terug in het distributiesysteem worden afgegeven. Het kan echter erg moeilijk zijn om een ​​filter schoon te houden; daarom is het noodzakelijk dat de klant of hoofdgebruiker het vervangt wanneer het vuil of beschadigd raakt.

Het is belangrijk voor de klanten van het elektriciteitsdistributiebedrijf om te begrijpen hoe het elektrische distributiesysteem werkt. Deze informatie is essentieel voor het onderhoud van het systeem en zorgt er ook voor dat er geen gevaren ontstaan ​​door de hoogspanningscircuits voor de gebruikers. Het systeem moet regelmatig worden onderhouden om ervoor te zorgen dat het efficiënt blijft. Het systeem wordt normaal gesproken gecontroleerd en getest voordat de hoofdstroomverdeelschakelaar wordt bediend. Het is erg belangrijk dat de schakelaar maar eens in de drie maanden wordt ingeschakeld, en wanneer deze periode is verstreken, moet het hele systeem worden uitgeschakeld.

Zodra de schakelaar is uitgeschakeld, moet het hoogspanningscircuit ook worden uitgeschakeld en moet het stroomdistributiesysteem weer worden ingeschakeld. Als er een hoogspanningscircuit aan blijft staan, kan dit de elektrische voeding op verschillende plaatsen beschadigen. Daarom is het erg belangrijk dat alle medewerkers goed worden opgeleid in de juiste procedures voor het onderhoud van het systeem en ervoor zorgen dat er geen gevaar is.

Een andere manier om de veiligheid van het hoogspanningscircuit te waarborgen, is door ervoor te zorgen dat het hoofdcircuit is uitgeschakeld voordat de hoogspanning in het distributiesysteem wordt ingevoerd. Dit moet gebeuren voordat de elektrische kabel naar de distributieschakelaar loopt. en dan terug door het hoogspanningscircuit, zodat de elektriciteit niet meer naar dat circuit wordt getrokken. De reden hiervoor is dat als het per ongeluk aan blijft staan, een brand of een elektrische schok ertoe kan leiden dat de hoge spanning terug in het circuit wordt geblazen en het mogelijk beschadigt. Nadat alle componenten van het distributiesysteem zijn geïnstalleerd, is het belangrijk om de stroom weer aan te zetten en te controleren of alle veiligheidsmaatregelen werken, om er zeker van te zijn dat de stroomtoevoer geen gevaar oplevert voor de gebruikers.